Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2051 : เกรดออก
50116012012
เมื่อ : 11/10/2553 18:28:45
IP : 222.123.169.114
มีผู้เข้าชม 717 ครั้งแล้ว

เกรดเทอม 1/2553 จะออกประมาณวันที่เท่าไรคะ เห็นเพื่อนบอกกันว่าจะออกหลังวันที่ 10 ต.ค. ใช่ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 12/10/2553 11:13:00
IP : 10.114.40.110

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กำหนดให้คณะส่งผลการเรียนถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ (ผู้ที่ยังไม่จบ) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
50116012012
เมื่อ : 25/10/2553 21:46:00
IP : 223.205.162.164

ขอบคุณค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้