Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2072 : การขอโอนผลการเรียนที่เคยเรียนรายวิชานี้มาแล้ว
53111316065
เมื่อ : 15/10/2553 20:56:45
IP : 222.123.172.118
มีผู้เข้าชม 512 ครั้งแล้ว

ผมอยากถามเกี่ยวกับว่าเรื่องการขอโอนผลการเรียนที่เคยเรียนมาแล้วจะสามารถโอนผลการเรียนนั้นมาได้หรือไหมครับ
แล้วถ้าวิชาที่เราจะขอโอนผมได้เรียนในเทอม 1 ไปแล้วมีผลการเรียนออกมา ผมจะขอโอนผลการเรียนอันเดิมได้หรือไหมครับ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้