Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2085 : การขอโอนผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 18/10/2553 14:56:34
IP : 223.206.2.116
มีผู้เข้าชม 583 ครั้งแล้ว

ผมอยากถามเกี่ยวกับว่าเรื่องการขอโอนผลการเรียนที่เคยเรียนมาแล้วจะสามารถโอนผลการเรียนนั้นมาได้หรือไหมครับ
แล้วถ้าวิชาที่เราจะขอโอนผมได้เรียนในเทอม 1 ไปแล้วมีผลการเรียนออกมา ผมจะขอโอนผลการเรียนอันเดิมได้หรือไหมครับ
ผมอยากถามเกี่ยวกับว่าเรื่องการขอโอนผลการเรียนที่เคยเรียนมาแล้วจะสามารถโอนผลการเรียนนั้นมาได้หรือไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/10/2553 15:55:00
IP : 10.114.40.100

วิชาเรียนในเทอม 1 ไปแล้วมีและมีผลการเรียนออกมา แล้วไม่สามารถเทียบโอนได้ครับ...

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 18/10/2553 15:57:00
IP : 10.114.40.100

กรณีของนักศึกษา....ถ้าต้องการเปลี่ยนค่่าระดับคะแนนในวิชาที่เรียนแล้วได้เกรดไม่เป็นที่พอใจ สามารถลงเรียนในรายวิชาเดิมเพื่อขอเปลี่ยนค่าระดับคะแนนได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้