Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 21 : สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
49113412010
เมื่อ : 24/5/2550 10:58:11
IP : 203.113.45.198
มีผู้เข้าชม 815 ครั้งแล้ว

นศ.ที่เรียนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 25/5/2550 9:48:00
IP : 10.120.4.36

ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา หากนักศึกษามีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ติดต่อขอรับเทียบความรู้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้