Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2116 : ทำไมเกรดยังไม่เปลี่ยนสักที
48122162043
เมื่อ : 26/10/2553 0:01:57
IP : 223.207.152.82
มีผู้เข้าชม 636 ครั้งแล้ว

ทำไมเกรดทื่แก้ I ของเทอม3/2552 วิชา2552302 2648239 การบริหารงานคลังและงบประมาณ แก้ I ไปแล้วยังไม่เปลี่ยนเกรดให้สักทีครับ สอบถามอาจารย์ผู้สอนแล้วท่านบอกส่งเกรดให้แล้ว แต่ดูผลการเรียนแล้วก็ยังเป็น I เหมือนเดิมครับ ช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ กรุณาให้คำตอบด้วยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/10/2553 10:30:00
IP : 10.114.40.100

เกรดอาจจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะครับ เนื่องจากตอนนี้เกรดที่ส่งมาถึงกลุ่มงานทะเบียนฯได้ทำการบันทึกข้อมูลให้หมด แล้วครับ ส่วนที่ยังไม่มีผลการเรียนหมายถึงยังไม่มีผลการเรียนส่งมาที่กลุ่มงาน ทะเบียนฯครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้