Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2122 : การย้ายสถานศึกษา
53113432008
เมื่อ : 27/10/2553 13:34:08
IP : 223.207.131.105
มีผู้เข้าชม 529 ครั้งแล้ว

จะต้องทำยังไงบ้างค่ะถึงจะย้ายสถานศึกษาได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 27/10/2553 14:58:00
IP : 10.114.40.100

ขอย้ายสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติอย่างไร


นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องย้ายจากสถาบันซึ่งกำลังศึกษาที่อื่นในสังกัดเดียวกันให้ปฏิบัติดังนี้(โดยนักศึกษาสอบถามสถาบันการศึกษาปลายทางหรือที่ที่นักศึกษาต้อง
การย้ายไปศึกษาต่อว่า รับย้ายหรือไม่ .. และนักศึกษาต้องมีผลการเรียนครบทุกรายวิชาที่ลงเรียนไม่มีผลการเรียนเป็น I หรือว่างถ้ามีคุณสมบัติครบแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง )

1. เขียนใบคำร้อง ขอย้ายสถานศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น

3. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการขออนุมัติ และให้ฝ่ายธุรการออกหนังสือสอบถามและส่งตัว

4. รับทราบผลที่ฝ่ายทะเบียนตามกำหนดนัด หากไม่ได้รับการปฏิเสธ ให้ดำเนินการเรื่องย้ายต่อไป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้