Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2133 : ไม่พอใจเกรด
51112112023
เมื่อ : 29/10/2553 10:28:51
IP : 223.205.137.165
มีผู้เข้าชม 599 ครั้งแล้ว

ถ้าไม่พอใจกับเกรดที่ได้รับ เราจะลงเรียนใหม่ได้มั้ยคะเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจเรียนวิชานี้

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 29/10/2553 15:23:00
IP : 10.114.40.137

1.กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้วเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนให้หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น
2.กรณีที่นักศึกษาประสงค์เรียนซ้ำรายวิชาที่สอบได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่งๆ ให้กระทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
3.กรณีเรียนซ้ำจะไม่ได้รับเกียรนิยม

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้