Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2139 : ลงเพิ่มจาก22หน่วยกิต
51112112023
เมื่อ : 30/10/2553 13:16:29
IP : 223.205.88.52
มีผู้เข้าชม 512 ครั้งแล้ว

คือหนูติด Eสองตัวคะอยากลงเรียนใหม่ให้ครบสองตัวในเทอม2/2553ให้หมดแต่มันหน่วยกิตเกินมา 2หน่วยกิต หนูกู้เงินเรียนเลยอยากถามว่า ที่เกินมาสองหน่วยเป็นเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่คะ ขอบคุณมากนะคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/10/2553 15:08:00
IP : 10.114.40.100

จากข้อมูลการจองรายวิชาเรียนนักศึกษา ยังไม่ได้จองรายวิชาในแผนการเรียนเลยครับ หากนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี และวิชาในแผนมีหน่วยกิจรวมกัน ไม่เกิน 22 หน่วยกิจ ก็สามารถ ลงทะเบียนเรียนนอกแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ครับถ้ามี นักศึกษามารถ ยื่นคำร้องขอเรียนนอกแผนเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 14 ต่อนเปิดภาคเรียนครับ

1 – 15 พฤศจิกายน 2553 ยื่นคำร้องขอเรียนนอกแผน ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้