Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2144 : เกรด
53113432022
เมื่อ : 30/10/2553 17:22:44
IP : 1.47.88.242
มีผู้เข้าชม 676 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าเกรดปีหนึ่งไม่ถึง 1.00 จะเป็นไรมั๊ยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/10/2553 19:30:00
IP : 223.206.242.34

นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
และจะต้องมี คะแนน เฉลี่ยสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษาครับ


หากนักศึกษาเรียนปี 1 แล้วมีผลการเรียน 1.00 จะเข้าข้อที่ 1 ครับ คือ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จะต้องพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึง 1.6 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้