Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2147 : ค่าธรรมเนียม
49113322010
เมื่อ : 31/10/2553 12:20:53
IP : 113.53.114.33
มีผู้เข้าชม 590 ครั้งแล้ว

ขอทราบค่าธรรมเนียม
1.การโอนผลการเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วยกัน
2.ค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา
3.การขอtranscpibeภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
4.การขอใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง
เนื่องจากข้าพเจ้าได้เรียนรายวิชาไม่ตรงกับในหลักสูตร แต่อาจารย์ประจำภาควิชา และ อาจารย์ประจำวิชา ได้เซ็นต์อนุญาติในการทำเรื่องของข้าพเจ้าแล้ว และ กำลังจะจบการศึกษาแล้ว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 31/10/2553 14:19:00
IP : 10.114.40.114

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ะ
1. ขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 500 บาท
2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท
3. ใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง ฉบับละ 20 บาท

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49113322010
เมื่อ : 31/10/2553 21:33:00
IP : 113.53.114.126

ขอบคุณครับ
แล้วค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนล่ะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้