Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2149 : การย้านสถานศึกษา
53113432008
เมื่อ : 31/10/2553 18:03:40
IP : 110.164.232.151
มีผู้เข้าชม 546 ครั้งแล้ว

ถ้าเราติดEคณิตเรายังสามารถย้ายได้ป่าวค่ะหรือเราต้องแก้ที่นี้ก่อนหรือเราสามารถไปลงเรียนที่สถาบันอื่นได้ค่ะ งง ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 1/11/2553 8:46:00
IP : 10.114.40.100

ถ้านักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น E สามารถย้ายสถานศึกษาได้ ครับ และที่สำคัญนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 นะครับ
สำหรับ การขอย้ายสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติอย่างไร

นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องย้ายจากสถาบันซึ่งกำลังศึกษาที่อื่นในสังกัดเดียวกันให้ปฏิบัติดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง ขอย้ายสถานศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น

3. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการขออนุมัติ และให้ฝ่ายธุรการออกหนังสือสอบถามและส่งตัว

4. รับทราบผลที่ฝ่ายทะเบียนตามกำหนดนัด หากไม่ได้รับการปฏิเสธ ให้ดำเนินการเรื่องย้ายต่อไป

และที่สำคัญคือนักศึกษาจะต้องไม่มีผลการเรียนว่างอยู่ หรือมีผลการเรียนเป็น I ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53114542073
เมื่อ : 2/11/2553 23:31:00
IP : 223.206.85.125

ถ้าลาออกง่ายกว่าไหม

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้