Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2150 : การลงทะเบียนฝึกงาน
50111316015
เมื่อ : 1/11/2553 9:47:52
IP : 10.120.5.57
มีผู้เข้าชม 547 ครั้งแล้ว

ถ้ายังสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษไม่ผ่านจะไม่สามารถ ลงทะเบียนฝึกงานได้ หมายถึง จ่ายค่าลงทะเบียนไม่ได้ หรือว่า จะไม่มีผลการฝึกงานในภาคเรียนนั้นๆ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 1/11/2553 16:04:00
IP : 10.114.40.136

จะไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนในรายวิชาฝึกงานได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้