Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2193 : อ.ที่ปรึกษา
51223363004
เมื่อ : 7/11/2553 10:19:46
IP : 10.112.2.131
มีผู้เข้าชม 588 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ภาค กศ.บป. รุ่น 30/1 ชื่ออะไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 7/11/2553 10:33:00
IP : 10.114.40.110

สอบถามได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 056219100 ต่อ 5147 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้