Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2199 : อ.ส่งเกรด
51111056016
เมื่อ : 9/11/2553 14:59:56
IP : 10.114.1.53
มีผู้เข้าชม 618 ครั้งแล้ว

อยากถามว่าอาจารย์วิสาข์ เกษประทุม ส่งเกรดวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น หรือยังครับ เพราะว่าอาจารย์เกษียณอายุราชการไปแล้วครับ

ตอบหน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/11/2553 9:22:00
IP : 10.114.40.100

ยังไม่มีผลการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น ส่งมาที่งานทะเบียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้