Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 22 : ห้องเรียนวิชาเลือกเสรี
49113412010
เมื่อ : 24/5/2550 11:07:25
IP : 203.113.45.198
มีผู้เข้าชม 718 ครั้งแล้ว

วิชาเลือกเสรี การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป รหัสวิชา 6174604 รหัสอ้างอิง 5020030 กลุ่ม 1 ผู้สอน นายทวีศักดิ์ ไวมินตรา อยากทราบว่าเรียนที่ห้องไหนคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 25/5/2550 9:52:00
IP : 10.120.4.36

มีติดประกาศอยู่ที่คณะกับที่บอร์ดหน้าอาคาร 14 ดูนะครับ หรือตอนบ่าย ๆ จะจแงให้ทราบอีกครั้ง

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 26/5/2550 9:35:00
IP : 10.114.1.57

วิชาการศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป รหัสวิชา 6174604 รหัสอ้างอิง 5020030 กลุ่ม 1 ผู้สอน นายทวีศักดิ์ ไวมินตรา เรียนที่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้อง1122 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้