Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2206 : ติด F
52114023025
เมื่อ : 10/11/2553 16:47:22
IP : 110.164.45.65
มีผู้เข้าชม 623 ครั้งแล้ว

ติด F ต้องทำอย่างไรบ้างต้องเรียนใหม่หรือเปล่าค่ะ
(แต่เกรดวิชาที่ติด F มันเป็นผ่านกับไม่ผ่าน)
ถ้าต้องลงเรียนใหม่ต้องลงที่ไหนต้องทำอะไรบ้าง
แล้วจะจบพร้อมเพื่อนไหม !!

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/11/2553 9:34:00
IP : 10.114.40.100


ไม่ผ่าน F ( Fail )

ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภาประจำสถาบันกำหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาที่ได้ผลการประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 11/11/2553 9:44:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาติดต่อทำเรื่องขอเรียนนอกแผนได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ กำหนดยื่นคำร้องขอเรียนนอกแผนสำหรับภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 1 15 พฤศจิกายน 2553 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้