Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2221 : ย้าย คณะ และ เอก
53114522048
เมื่อ : 14/11/2553 12:43:29
IP : 110.164.29.97
มีผู้เข้าชม 623 ครั้งแล้ว

ถ้าเปลี่ยนจาก บธ.บ มา วท.บ จะได้หรือเปล่า

วิชาที่เรียนมา จะโอนได้บ้างไหม

แล้วต้องดำเนินการย้ายภายในวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร


ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 14/11/2553 13:14:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาที่จะต้องการจะเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
2. มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา

ถ้านักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ทั่วไป จะเรียน วท.บ. ไม่ได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 14/11/2553 13:15:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาติดตามดูประกาศเปลี่ยนสาขาวิชาได้ประมาณเดือนธันวาคม หรือ โทร. 056 219100 ต่อ 1120 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้