Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2229 : ค่าลงทะเบียน
52115773006
เมื่อ : 15/11/2553 19:01:26
IP : 124.157.210.77
มีผู้เข้าชม 730 ครั้งแล้ว

ค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ประมาณกี่บาทครับ
ผมเรียน 2 ปีต่อยอดหลักสูตรสุดท้ายแล้วติด e อยู่หนึ่งวิชา
ตอนนี้คมทำเรื่องขอเรียนเพิ่มเป็นนักศึกษากลุ่มพิเศษ
จะเสียค่าลงทะเบียนเท่าไหร่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 16/11/2553 8:06:00
IP : 10.114.40.136

ชำระค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่ายนะค่ะ
ลงทะเบียน 15 หน่วยกิต ต้องชำระเงิน 3000 บาท
ลงทะเบียน 613 หน่วยกิต ต้องชำระเงิน 4250 บาท
ลงทะเบียน 1422 หน่วยกิต ต้องชำรเงิน 5300 บาท
ลงทะเบียนมากกว่า 23 หน่วยกิตต้องชำระเงิน 6350 บาท

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้