Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2244 : ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
47112092023
เมื่อ : 20/11/2553 13:07:35
IP : 10.114.1.26
มีผู้เข้าชม 599 ครั้งแล้ว

พอดีว่าผมยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3 เทอมแล้วครับผมควรทำไง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
47112092023
เมื่อ : 20/11/2553 13:08:00
IP : 10.114.1.26

อีกเรื่องนะครับ คือผมมีเวลาศึกษาถึงปีการศึกษาที่เท่าไหร่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 21/11/2553 13:03:00
IP : 10.114.40.100

ตอนนี้ นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา เนื่อง จากไม่ ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2552 ครับ ถ้านักศึกษาประสงค์จะคืนสภาพนักศึกษากรุณาติดต่อ ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 ครับ
สำหรับระยะเวลาที่ยังสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ได้จนถึง ภาคเรียนที่ 2/2554 ครับ หลัง จากนั้น ก็จะพ้นกำหนดครับคื่อครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้