Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2246 : การขอลาพักการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
53111316065
เมื่อ : 21/11/2553 14:45:17
IP : 117.47.94.33
มีผู้เข้าชม 570 ครั้งแล้ว

0.
0.

ผมอยากทราบถึงการขอลาพักการเรียนของนักศึกษาภาคปกติว่ากระผมจะสามารถ ขอลาพักการเรียนในปีการศึกษา 1/2554
ได้หรือไหมครับ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 22/11/2553 12:37:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาสามารถลาพักการเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 ได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 22/11/2553 12:39:00
IP : 10.114.40.110

ขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1. เขียนใบคำร้อง เรื่องขอลาพักการเรียน
2. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบและเสนอความเห็น
3. ยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อขออนุมัติ
4. รับใบคำร้องที่พิจารณาอนุมัติแล้วไปชำระค่าบำรุงสถาบันจำนวน 500 บาท ที่กลุ่มงานการคลัง
5. ส่งใบคำร้องที่แสดงว่าชำระเงินแล้วที่กลุ่มงานฝ่ายทะเบียนฯ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้