Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2247 : การขอลาพักการเรียน
53111316065
เมื่อ : 21/11/2553 14:49:09
IP : 117.47.94.33
มีผู้เข้าชม 504 ครั้งแล้ว

ผมมีความจำเป็นที่จะขอลาพักการเรียนในปี2554 เทอมที่ 1-2
กระผมจะสามารถทำได้หรือไหมครับ แล้วสามารถกระทำในใบคำร้องขอลาพักการเรียนได้ในระยะเวลาเท่าไรครับ
ถึงจะยังคงรักษาการเป็นนักศึกษาได้อยู่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 22/11/2553 12:46:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาสามารถลาพักการเรียนได้ โดยลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคเรียนปกติติดต่อกันค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้