Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2267 : เกรดออกครบแล้วจะขอรับใบแสดงผลการเรียน
51121353039
เมื่อ : 25/11/2553 12:54:21
IP : 182.52.206.80
มีผู้เข้าชม 626 ครั้งแล้ว

นศ. กศ.ปบ. คณะครุศาสตร์ เอกปฐมวัย รุ่น 30 ห้อง 1
เกรดออกครบแล้ว จะมีกำหนดรับใบแสดงผลการเรียน
ได้เมื่อไรคะ และมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 26/11/2553 13:37:00
IP : 10.114.40.110

กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันที่ 18 19 ธันวาคม 2553 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 26/11/2553 13:38:00
IP : 10.114.40.110

และเสียค่าสมัครสมาคมศิษย์เก่า 100 บาทค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้