Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 231 : ถามเรื่องตารางสอบ
47142232055
เมื่อ : 8/1/2551 13:10:02
IP : 203.113.113.146
มีผู้เข้าชม 759 ครั้งแล้ว

รายวิชา 1500101 วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น ของภาค กศ.บป.

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 8/1/2551 16:23:00
IP : 10.114.1.253

นักศีกษาสามารถ login ที่เมนู "ระบบงานสำหรับนักศึกษารหัส 46 เป็นต้นมา" เข้าไปดูข้อมูลตารางสอบได้เลยนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้