Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2320 : ใบรายงานผลการเรียน กศ.บป.
51122033025
เมื่อ : 8/12/2553 16:10:04
IP : 113.53.54.206
มีผู้เข้าชม 594 ครั้งแล้ว

ภาค กศ.บป. พัฒนาชุมชน รุ่น 30 เกรดออกครบแล้ว จะสามารถรับใบรายงานผลการเรียนได้เมื่อไหร่ มีการจัดส่งไปที่บ้านไหมครับ เพราะจำได้ว่าไปยื่นเรื่องขอจบได้เขียนจดหมายจ่าหน้าซองทิ้งไว้ด้วย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/12/2553 9:32:00
IP : 10.114.40.100

จะสามารถรับใบรายงานผลการเรียนได้ประมาณวันที 18 ธันวาคม 2553 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้