Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2330 : ผ่อนผันค่าลงทะเบียน ของภาค กศ.บป
53123272027
เมื่อ : 9/12/2553 18:31:28
IP : 118.172.176.246
มีผู้เข้าชม 572 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าจะผ่อนผันค่าลงทะเบียน2/2553ของกศ.บปต้องทำอย่างไรและมีกำหนดจ่ายอย่างช้าที่สุดเมื่อไหร่ครับ ผมขอรายละเอียดหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/12/2553 9:50:00
IP : 10.114.40.100

หลัง จากวันที่ 10 ธันวาคม 2554 นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินลงทะเบียน ต้อง เขียนคำร้องผ่อนฝันการชำระเงินโดยเสียค่าปรับครับ...โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ
1 ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบก่อน
2. ต้องให้หัวหน้างานทะเบียนเซ็นรับทราบ (โดยนำใบคำร้องขอผ่อนฝันมายื่นที่งานทะเบียนครับ
3. นำใบคำร้องพร้อม นว.3 ไปยื่อนชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยชำระค่าปรับวันละ 30 บาท ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53123272027
เมื่อ : 11/12/2553 12:53:00
IP : 10.104.4.39

ขอบคุณมากครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้