Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2354 : วิชาเลือกเสรี
53111316065
เมื่อ : 17/12/2553 19:08:52
IP : 223.205.91.218
มีผู้เข้าชม 627 ครั้งแล้ว

การขอโอนผลการเรียนหมวดวิชาเสรีกระผมจะสามารถโอนผลการเรียนนี้ไปได้ไหมครับ แล้วถ้าได้จะต้องยื่นคำร้องแบบไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 18/12/2553 13:37:00
IP : 10.114.40.137

เทียบโอนวิชาเลือกเสรี ติดต่อที่คณะค่ะ .. นักศึกษาเข้าปี 2553 จะต้องทำเรื่องเทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 1/2553 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้