Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2366 : การยกเว้นรายวิชาเรียนเลือกเสรี
53111316065
เมื่อ : 21/12/2553 22:38:48
IP : 223.205.139.174
มีผู้เข้าชม 531 ครั้งแล้ว

คือตอนนี้กระผมยังเรียนเรียนอยุ่ปี 1เทอม 2 กระผมจะยังสามารถขอยื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาเสรีได้หรือไม่ครับ
แล้วต้องทำแบบไหน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 22/12/2553 9:25:00
IP : 10.114.40.137

ติดต่อที่คณะ ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 22/12/2553 9:31:00
IP : 10.114.40.100

ขอตอบเพิ่มเติมอีกนิดครับ นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลกการเรียนในแต่ละรายวิชาโดยยื่นที่คณะที่ รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้นๆ ครับ และการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นรายวิชาให้ยื่นคำร้องภายใน ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา หากในกรณีมีเหตุจำเป็อาจยื่นคำร้องภายหลังภาคเรียนแรกได้ โดยต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ และให้อยู่ในดุลพินิจของคณะบดีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้