Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2384 : การแจ้งเอกสารที่ได้รับทางอีเมล์ของฝ่ายทะเบียน
53111316065
เมื่อ : 29/12/2553 11:18:55
IP : 223.206.168.11
มีผู้เข้าชม 507 ครั้งแล้ว

คือว่าผมได้รับเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลส่งมาทางเมล์กระผมไม่สามารถเปิดอ่านได้นะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/12/2553 5:35:00
IP : 223.206.247.18

นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลที่ส่งไปได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้