Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2401 : การขอเทียบโอนผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 5/1/2554 11:34:46
IP : 223.207.158.147
มีผู้เข้าชม 479 ครั้งแล้ว

คือ ตอนนี้กระผมจะขอเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่เคยเรียนมา
แล้วผมได้ไปติดต่อทางคณะแล้วครับเขาได้ให้เอกสาร แบบฟอรม์ขอเทียบเนื้อหาสาระ รายวิชา กระผมยังเลยไม่เข้าใจเอกสารอันนี้เลย กระผมจะต้องทำยังไรบ้างครับเม่อได้รับเอกสารนี้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/1/2554 10:54:00
IP : 10.114.40.150

การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นรายวิชา ให้ยื่นคำร้องภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาครับ หากในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอาจยื่นคำร้องภายหลังภาคเรียนแรกได้ ครับ โดยชี้แจงเหตุผลประกอบและให้อยู่ในดูลพิจิจของคณะบดีของแต่ละคณะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้