Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2411 : การรักษาสภาพนักศึกษา
53111316065
เมื่อ : 8/1/2554 11:03:41
IP : 223.205.94.241
มีผู้เข้าชม 667 ครั้งแล้ว

กรณีที่มีการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษากับการขอลาพักการเรียน2อันนี้ใช่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
แล้วถ้าผมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้ในเทอมที่ 1-2 ของปีการศึกษา 54 กระผมจะต้องมาลงทะเบียนเรียนยังไงหรอครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/1/2554 13:52:00
IP : 10.114.40.150

กรณีที่นักศึกษาต้องการลาพักการเรียนในภาคเรียนที่ 12 ของปีการศึกษา 54 สามารถทำได้ครับโดยต้องยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนทีละภาคเรียนครับ คือถ้าต้องการยื่นลาพักการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554 ก็ยื่นคำร้อง และดำเนินตามขั้นตอนที่ได้เคยตอบไปแล้วในกระทู้ก่อนๆๆ ครับ หลังจากสิ้นภาคเรียนที่ 1/2554 หากประสงค์จะขอลาพักการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 นักศึกษาต้องมายื่นคำร้องอีกครั้ง ครับไม่สามารทำครั้งเดียว 2ภาคเรียนส่วนเรื่องการกลับมาลงทะเบียนเรียนนั้นตอบให้ในคำถามที่ 2412 แล้วนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้