Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2452 : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
49111046025
เมื่อ : 21/1/2554 12:09:31
IP : 223.205.162.230
มีผู้เข้าชม 660 ครั้งแล้ว

ขออนุญาตสอบถาม เรื่อง ผู้ที่ติดสำรอง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ( กำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ) ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และต้องนำเงินไปชำระค่าลงทะเบียนไปเหมือนกับผู้ที่ติดครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับ
ขอบพระคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 22/1/2554 10:09:00
IP : 10.114.40.150

ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ครับ
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วจำนวน 3 รูป ครับ
2. ใบรายงานผลการเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และต้องนำเงินไปชำระค่าลงทะเบียน ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49111046025
เมื่อ : 22/1/2554 12:45:00
IP : 223.205.91.237

ขอบพระคุณอีกครั้งครับผม

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้