Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2455 : กรณีเกี่ยวกับการขอเทียบโอนย้อนหลัง
53111316065
เมื่อ : 21/1/2554 18:54:46
IP : 223.206.80.217
มีผู้เข้าชม 629 ครั้งแล้ว

คือกระผมอยากเรียนถามว่าถ้ากรรีที่กระผมยังคงเรียนในชั้นปี2 หรือปี3กระผมจะยังสามารถขอเทียบโอนรายวิชาเรียนนั้นได้อีกหรือไม่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 22/1/2554 10:12:00
IP : 10.114.40.150

ได้ครับ แต่อยู่ใน ดุลพินิจของคณะบดีของแต่ละคณะครับ
คำแนะนำคือนักศึกษาควรดำเนินการเรื่องการขอเทียบโอนให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดครับ
เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้