Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2457 : ผลการเรียน
52115773004
เมื่อ : 24/1/2554 20:11:17
IP : 223.205.93.68
มีผู้เข้าชม 566 ครั้งแล้ว

คำถามที่ 1 ผมติด I รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ผลการเรียนจะเปลี่ยนเป็น E ในเมื่อเวลาผ่านไปกี่เทอมครับ
คำถามที่ 2 เกรดไม่ออกในรายวิชา การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเพราะเหตุใดครับ
รบกวนหน่อยครับ
ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/1/2554 14:14:00
IP : 10.114.40.150

I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

กรณีของนักศึกษา อาจารย์อาจส่ง I ขาดสอบมาครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 26/1/2554 14:17:00
IP : 10.114.40.150

เกรดไม่ออกในรายวิชา การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากยังไม่มีผลการเรียนส่งมาที่งานทะเบียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้