Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2475 : อยากทราบผลการเรียน
50116012040
เมื่อ : 5/2/2554 8:23:37
IP : 223.206.80.211
มีผู้เข้าชม 494 ครั้งแล้ว

พี่ครับผมเรียน บช.บ จบแล้วครับ รหัสนักศึกษา 50116012040 ออกฝึกงานตั้งแต่ 1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 53 ผมอยากทราบว่าจะขอรับทารนสคิปตัวจริงได้เมือไรคัรับเพราะผมต้องการนำไปสอบข้าราชการและทางหน่วยงานที่เปิดสอบบอกว่าต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฏหมาย กฏหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ คือผมต้องการสอบครับพี่พอมีแนวทางช่วยให้ผมได้ทรานสคิปตัวจริงภายในหรือก่อน วันที่24 กุมภาพันธ์หรือเปล่าครับ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ครับ
ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/2/2554 9:40:00
IP : 10.114.40.150

การอนุมัติสำเร็จการศึกษาเร็วที่สุดคือ 25 กุมภาพันธ์ 2554 สำหรับทรานสคิป รับ ประมาณ 56 เดือนมีนาคม ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 7/2/2554 9:43:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับเอกสารที่นักศึกษาจะขอได้คือใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้