Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2483 : จะต้องทำอย่างไรครับ
50112502010
เมื่อ : 6/2/2554 13:24:22
IP : 118.172.177.237
มีผู้เข้าชม 549 ครั้งแล้ว

ตอนนี้อยู่ปี4แล้วกำลังฝึกงานอยู่แต่ยังติด i พรรฤติกรรมมนุษย์และด็อปวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารไว้อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรและจะจบปีไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 6/2/2554 15:05:00
IP : 10.114.40.150

I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

หากนักศึกษาติด I ในกรณีที่ 1 ก็ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ครับสำหรับ การสำเร็จการศึกษาต้อง ตรวจสอบดูว่า เกรดทีครบทุกรายวิชาหรือไม่ และเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรโดยนักศึกษาสามารถแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้มาตรวจโครงสร้างได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้