Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2495 : ขอความชัดเจนครับ
49111046025
เมื่อ : 9/2/2554 15:28:43
IP : 223.205.2.104
มีผู้เข้าชม 667 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าการรับสมัครนักศึกษารอบสอง
สำหรับสาขาครุศาสตร์ จะเป็นแบบนี้อีกไหมครับ
คือตัวสำรองถูกตัดออกจากระบบที่เคยประกาศ
ใ้ห้มารายงานตัว โดยที่ไม่มีการแ้จ้งล่วงหน้า
ทำให้หลาย ๆ คนที่มีความตั้งใจศึกษาเสียความตั้งใจ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็มาจะต่างอำเภอ ต่างจังหวัด
แล้วรอบสองจะเปิดครุศาสตร์อีกหรือเปล่า วันที่เท่าไร
ถ้าไม่เรียกสำรองก็ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 10/2/2554 10:51:00
IP : 10.114.40.126

ตามที่มีการขึ้นรายชื่อสำรองไว้นั้นมหาวิทยาลัยสำรองชื่อไว้สำหรับสาขาวิชาที่ผู้สมัครยังไม่ครบ ส่วนสาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ ปีนี้มีจำนวนมากเกินไป จึงไม่สามารถรับได้ทั้งหมดรวมถึงไม่สามารถเรียกสำรองด้วย
หากนักเรียนยังต้องการเข้าศึกษาสายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการรับในระบบกลาง (Admissions) สาขาวิชาละ 20 คน ผู้สนใจอาจใช้ช่องทางนั้นสำหรับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาได้ครับ
ส่วนการรับรอบ 2 นั้นในสาขาวิชาอื่น ๆ นั้นมีเปิดรับแน่นอน แต่สาขาวิชาครุศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้