Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 25 : สามารถเพิ่มรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตได้ไหมครับ จะทำอย่างไร
48112232061
เมื่อ : 24/5/2550 17:29:28
IP : 58.147.125.166
มีผู้เข้าชม 861 ครั้งแล้ว

ผมต้องการเพิ่มวิชาเรียนทางเว็ปของมหาวิทยาลัยได้ไหมครับ เพราะ ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดอยากเพิ่มวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตก่อนจะเปิดเทอมได้ใหมครับ...ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 25/5/2550 6:36:00
IP : 10.120.4.13

การเพิ่มรายวิชานักศึกษาจะต้องมาเขียนคำร้องให้อาจารย์ผู้สอนเห็นชอบแล้วนำมายื่นที่กลุ่มงานหลักสูตรฯ ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับนักศึกษาภาคปกติเพิ่มรายวิชาระหว่างวันที่ 46มิถุนายนนี้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้