Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2537 : ภาคกศ.ปป
53112502093
เมื่อ : 24/2/2554 20:28:44
IP : 118.172.186.80
มีผู้เข้าชม 631 ครั้งแล้ว

กศ.ปป. 2554 จะรับสมัครเมื่อรายครับ แล้วถ้าพ้นสภาพนักศึกษาแล้วจะสามารถสมัครได้เปล่าครับ แล้วต้องเตรียนอะไรบ้างครับ ...รบกวนด้วยนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 25/2/2554 16:18:00
IP : 10.114.40.150

นักศึกษา กศ.บป จะเปิดรับสมัครช่วงเดือน เมษายน ครับ สำหรับหลักฐานที่ใช้ได้แก่
1. รู้ถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
2. ใบรายงานผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ มัฐยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้