Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2540 : ไม่ขึ้นหน้าเว็บ?
53124042037
เมื่อ : 25/2/2554 11:05:51
IP : 113.53.82.205
มีผู้เข้าชม 464 ครั้งแล้ว

คือว่า นศ.ได้ทำเรื่องขอยกเว้นรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่พอไปตรวจสอบในหน้าสอบถามผลการเรียน เพื่อที่จะดูรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ประกอบการนำไปลงทะเบียนเทอม 3 แต่กลับไม่ปรากฎรายวิชานี้อยู่ในรายวิชาที่ไดรับการยกเว้น ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ด่วนค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
53124042037
เมื่อ : 25/2/2554 11:15:00
IP : 113.53.82.205

ในความเป็นจริง นศ.ได้รับการยกเว้นรายวิชาจำนวนทั้งหมด 18 วิชา
แต่ที่ปรากฏมีแค่ 17 วิชาเท่านั้น ขาดวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 25/2/2554 16:11:00
IP : 10.114.40.150

แก้ไขข้อมูลให้เป็น 18 วิชาแล้วครับ ระดับคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลง ครับเืนื่องจากการตรวจสอบ นักศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉะนั้นการบันทึกผลการเรียนจึงเป็นแบบมีค่ะคะแนนและนำไปคำนวนคะแนนเฉลี่ยสะสมครับ (ของเดิมเป็นใน วงเล็บ )ไม่นำมาคำนวนค่ะคะแนนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้