Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2548 : การจองรายวิชาเรียน
53111316065
เมื่อ : 27/2/2554 20:38:14
IP : 223.205.6.233
มีผู้เข้าชม 600 ครั้งแล้ว

คือกระผมส่งใสว่าตัวกระผมได้ยื่นคำร้องขอลาพักเรียนไว้แล้ว กระผมจะต้องลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนในตอนนี้หรือไม่ครับ
แล้วถ้ากรณีขอลาพักการเรียน 2 ภาคเรียน กระผมจะต้องมาศึกษาต่อยังไรบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 28/2/2554 8:46:00
IP : 10.114.40.150

เรียนคุณวิชาญ การยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนตลอดภาคเรียนต้องยื่นทีละภาคเรียนครับ เช่น หากคุณวิชาญต้องลาพักการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554 ไปแล้ว หากภาคเรียนที่ 2/2554 ต้องการการกลับมาศึกษาต่อก็สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้ทันทีครับตามกำหนดกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้