Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 257 : การขอใบรับรอง
46113212015
เมื่อ : 17/1/2551 9:15:35
IP : 222.123.235.151
มีผู้เข้าชม 665 ครั้งแล้ว

เนื่องจากวุฒิการศึกษา เป็น วิทยาศาสตรฯ เอก ออกแบบ พอไปสมัครสอบที่ใหนก็ไม่ได้เพราะวุฒิไม่ตรง แต่ตอนนี้ทางคณะได้เปลี่ยนวุฒิการศึกษาแล้วเป็น ศศ.บ เราจะขอใบรับรองการเปลี่ยนวุฒิได้หรือเปล่าค่ะ และถ้าขอได้ต้องติดต่ออย่างไร เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร *** ทางสถานที่สอบสามารถอนุโลมให้ใช้ใบรับรองการปลี่ยนวุฒิได้ค่ะ เด็กออกแบบฯ46

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 17/1/2551 9:33:00
IP : 10.114.1.253

เนื่องจากคุณวุฒิที่คุณสำเร็จการศึกษาไปนั้นเป็นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถเปลี่ยนวุฒิที่สำเร็จการศึกษาได้ และหลักสูตรศิลปบัณฑิตที่เปิดใหม่เป็นสาขาออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเปิดรับรุ่นแรกไปเมื่อปีการศึกษา 2549 แต่ถ้าหากจะให้มหาวิทยาลัยรับรองว่าทั้งสองหลักสูตรนี้เทียบเคียงกันได้หรือไม่นั้น มหาวิทยาลัยก็สามารถรับรองให้ได้ครับ ให้มาติดต่อเขียนคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลได้เลยครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้