Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2591 : ขอเพิ่มวิชาในแผน
53112482017
เมื่อ : 10/3/2554 7:53:40
IP : 223.205.166.164
มีผู้เข้าชม 497 ครั้งแล้ว

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ผมได้ลงไปในsummer แต่ว่าจริง ๆ แล้วไม่มีให้จองในเน็ต แล้วจะทำอย่างไรเพราะว่าเป็นวิชาที่ล็อคในแผนปี 2 เทอม 1 เพราะว่าตอนนี้เข้าไปเลือกไม่ทันแล้ว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/3/2554 10:40:00
IP : 10.114.40.150

หากวิชาดังกล่าวไม่มีเปิดสอนในภาคเรียนที่ 3/2553 นักศึกษาสามารถขอลงทะเบียนเรียนนอกแผนได้ในภาคเรียนที่ 1/2554 โดยขอลงทะเบียนเรียนนอกแผนการเรียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้