Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2598 : ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์
52113502001
เมื่อ : 10/3/2554 20:10:05
IP : 223.206.81.207
มีผู้เข้าชม 586 ครั้งแล้ว

ทำไมถึงลงทะเบียนเรียนวิชาในเอกไม่ได้อ่ะค่ะ
มีแต่ให้ลงเรียนวิชาเลือกอ่ะค่ะ....
ของเอกเคมี วทบ.+ คบ. อ่ะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/3/2554 10:46:00
IP : 10.114.40.150

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดการ โดย ให้คณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาที่เปิดสอนและสำรวจความต้องการของผู้ เรียน แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ครับ จึงไม่มีวิชาเอกให้เลือกครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้