Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 26 : ขอทราบรายละเอียด
49144023002
เมื่อ : 25/5/2550 5:22:07
IP : 58.147.120.127
มีผู้เข้าชม 867 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่า วิชาเลือกเสรี วิชา หลักการส่งเสริมการเกษตร
รหัส 5133101 ภาค กศ.ยช. เทอม 1 /2550
รหัสอ้างอิง 2633987
เรียนวันไหนคับ
เวลาไหนคับ
ห้องเรียนไหนคับ
ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 25/5/2550 6:32:00
IP : 10.120.4.13

เวลาเรียนวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ เรียนวันศุกร์ เวลา 12.45 เป็นต้นไป นักศึกษาภาคกศ.ยช. เรียนวันพฤหัส 14.30 เป็นต้นไป วันที่ 4 มิ.ย. ตรวจสอบวันเวลาเรียนอีกครั้งที่บอร์ดหน้าคณะทุกคณะและบอร์ดอาคาร 14 ชั้น 1 ฝั่งหน้าห้องทะเบียน

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้