Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2602 : การลงวิชาแกน
53112142003
เมื่อ : 11/3/2554 11:20:26
IP : 49.230.247.131
มีผู้เข้าชม 592 ครั้งแล้ว

ลงวิชาเลือกและวิชาในเอกไปแล้วแต่ทำไมในข้อมูลไม่มีวิชาในเอกเลย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/3/2554 13:17:00
IP : 223.204.168.123

เรียนคุณณิชาภัทร พวงอินทร์ ถ้าเป็นข้อมูลลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2554 ยังไม่ปรากฏทาง Webside ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53112142003
เมื่อ : 14/3/2554 20:29:00
IP : 49.229.77.125

ตอนนี้ลงวิชาทั่วไปได้แล้วทำไมยังลงวิชาแผนไม่ได้คะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้