Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2620 : อยากรู้ว่า ปี 2 ต้องเกรดเฉลยเท่าไรหรอครับถึงไม่โดนทาย
52114542069
เมื่อ : 19/3/2554 21:17:46
IP : 180.183.56.138
มีผู้เข้าชม 1481 ครั้งแล้ว

อยากรู้ว่า ปี 2 ต้องเกรดเฉลยเท่าไรหรอครับถึงไม่โดนทาย
แล้วเกรดเฉลี่ยปี2เทอม3มันจะรวมกันไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 20/3/2554 15:04:00
IP : 10.114.40.110

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ค่ะ
1. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52114542069
เมื่อ : 20/3/2554 15:23:00
IP : 180.183.56.138

จบปี2แล้วจะขึ้นปีก3 ได้เกรดเฉลี่ย1.72 นี่ไม่โดนใช่ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 20/3/2554 23:39:00
IP : 223.207.159.164

ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
ข้อความนี้เริ่มนับตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไปครับ คือถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึง 1.80 ก็จะพ้นสภาพ ตามข้อที่ 2 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้