Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2622 : เกณฑ์การได้เกียรตินิยม
49111316024
เมื่อ : 20/3/2554 21:02:11
IP : 118.172.176.249
มีผู้เข้าชม 652 ครั้งแล้ว

อยากถามว่าเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ที่ได้เกียรตินิยมครับ ทั้ง2อันดับเลยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/3/2554 23:43:00
IP : 223.207.159.164

เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 20/3/2554 23:46:00
IP : 223.207.159.164

เพิ่มเติมอีกนิดครับ
สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียน ปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปีและไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 2 ปีและไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 3
51111056006
เมื่อ : 25/3/2554 13:13:00
IP : 125.25.205.130

แล้วถ้าเป็นหลักสูตร 5 ปี นี่เหมือนกันหรือเปล่าคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้