Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2623 : แจ้งลงทะเบียนล่าช้าแล้วแต่ไม่มีวิชาให้ลงครับ
53113422005
เมื่อ : 20/3/2554 22:09:53
IP : 223.205.140.94
มีผู้เข้าชม 510 ครั้งแล้ว

ผม ยื่น คำร้อง ไปแล้ว ครับ แล้ว ไปเลือกวิชา
แต่มีแค่วิชาเดียวที่ลงได้ นอกนั้นเต็มหมด
"จะไปลง เทอมน่าได้ไหม ครับ" ?

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 23/3/2554 10:15:00
IP : 10.114.40.150

นักศึกษาสามารถขอลงเรียนเพิ่มได้ครับ โดยนักศึกษายื่นขอ...ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียนตอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ได้ครับ ในกรณีที่หน่วยกิตรวมไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกำหนดครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53112462053
เมื่อ : 28/3/2554 3:28:00
IP : 223.207.157.141

แล้วถ้าวิชาที่จาลงไป ทับกับในเอกล่ะคะจาต้องทำยังไงคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้