Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2627 : รีเกรด...
51114542053
เมื่อ : 21/3/2554 19:57:11
IP : 223.205.95.115
มีผู้เข้าชม 699 ครั้งแล้ว

อยากรีเกรด ต้องทำไงค่ะ ...

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 23/3/2554 10:12:00
IP : 10.114.40.150

รีเกรด หากหมายถึงเรียนเพื่อเปลี่่ยนค่าระดับคะแนน ก็สามารถทำได้ครับ โดยนักศึกษายื่นขอ...ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียนตอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ได้ครับ ในกรณีที่หน่วยกิตรวมไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกำหนดครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้