Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 264 : คำอธิบายรายวิชา
50125012001
เมื่อ : 18/1/2551 10:24:33
IP : 202.143.173.179
มีผู้เข้าชม 682 ครั้งแล้ว

ไม่ทราบว่าข้อมูลคำอธิบายรายวิชาหลักของโปรแกรมนิติศาตร์ หลักสูตรเก่า จะหาได้ที่ไหนครับ ลองเข้าไปในเน็ตแล้ว ไม่มี

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 18/1/2551 10:41:00
IP : 10.114.1.253

คำอธบายรายวิชาขอได้ที่งานส่งเสริมวิชา (ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน) อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ คำร้องขอลงเพิ่ม และใบเทียบรายวิชา อยู่หน้าเคาร์เตอร์ งานส่งเสริมวิชาการ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้